Tartu 2024: Kultuurihuvilise teejuht Lõuna-Eestisse

Kogukonnalavastuse „Leevaku kullakaevur“ esietendus Põlvamaal Leevakul 2023. aasta juulis. Pildil peategelasi kehastavad näitlejad Iris Viru ja Ken Rüütel.  Foto: Terje Atonen

Kui pealinn Tallinnas ei asu, tasub olla tähelepanelik – kus ta on ja mis sellega kaasneb! 2024. aastal paikneb pealinn, täpsemalt Euroopa kultuuripealinn Tartus. Kultuurihuvilisele toob see sadu põnevaid sündmusi, sealhulgas mitukümmend Lõuna-Eesti kogukonnasündmust, mille külastamine rikastab, avardab vaadet, annab uusi kogemusi ja tutvusi.

Lõuna-Eesti kogukonnad, kes aitavad kaasa Euroopa kultuuripealinna näo ja sisu loomisele, on kokku pannud oma kultuurisündmuste kava. Järgnev teejuht aitab kultuurihuvilisel leida endale sobiva kogukonnasündmuse, ent siinne valik on vaid väike osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kogu programmist.

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi kuuluv Lõuna-Eesti kogukonnaprogramm hõlmab ühtekokku 20 projekti mitmekümne väärtuspõhise sündmusega, mitmed neist lausa sündmuste sarjad. Kogukonnaprogrammi raames aset leidvad kultuurisündmused, nagu ka kõik teised Lõuna-Eesti kogukonnasündmused, saavad teoks kohalike aktiivsete inimeste ja kogukondade eestvõttel.

Tänu sellele, et Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgrupid tegid kogukondadele ühise üleskutse pakkuda välja omapoolseid ideid kultuuripealinna programmi kujundamiseks, laekus 2022. aastal huvitav valik erinevaid ettepanekuid. Sõelale jäid neist kõige tugevamad, mis kutsuvad osalema külastajaid Eestist, Euroopast ja mujalt maailmast.

Väärtuspõhised sündmused

Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi koordinaatori Kristiina Tammetsa sõnul aitavad kogukonnasündmused tutvustada kogu piirkonda just nende väärtuste põhjal, mis on olulised kohalikele inimestele ja kogukondadele. Ühtlasi annab kogu ettevõtmine hoogu kogukondade omavahelisele koostööle ning tugevdab Lõuna-Eesti identiteeti. „Meie siht on olnud algusest peale siinsete kogukondade võimestamine, uute koostöövormide innustamine, noorte ettevõtlikkuse edendamine ja kestliku arengu toetamine kogu piirkonnas,“ rõhutab Tammets, rääkides kogukonnaprogrammi laiemast eesmärgist, mis seati lisaks põnevate sündmuste korraldamisele.

National Geographic
National Geographicu põnevad erinumbrid
Ajakiri ilmub kuus korda aastas.

Kõik avatud taotlusvooru tulemusena välja valitud kogukonnasündmused aitavad esile tõsta Lõuna-Eesti väärtusi ja piirkonna eripära – puhast loodust, mitmekülgset kultuuripärandit, kohalikku toitu ja käsitööd, tervislikku eluviisi, jätkusuutlikke ja innovaatilisi lahendusi ning aktiivseid ja elujõulisi kogukondi.

Kultuur kui ellujäämise kunst

Tartu on Euroopa kultuuripealinn koos Lõuna-Eestiga, mis tähendab, et lausa veerand Eestit saab end nimetada Euroopa kultuurimetropoliks 2024. Miks see on oluline praegust muutlikku aega arvestades? Kuna Lõuna-Eesti asub erinevate kultuuriruumide puutepunktis, otsekui kahe maailma piiril, on Euroopa kultuuripealinna jõudmine sellesse paika üsna märgilise tähendusega. „Euroopa kultuuripealinna jõudmine Euroopa piirile räägib meie kultuuriruumi elujõulisusest ning võimaldab ühtlasi esile tuua siinse kultuuri mitmekesisust ja unikaalsust,“ kinnitab Kristiina Tammets.

Leevaku kogukonna korraldatud hoogsat suvelavastust käis vaatamas 2300 inimest.  Foto: Terje Atonen

Kultuur väljendab alati ajastule omaseid suundumusi, rõhutab antud ajahetke kitsaskohti ja võimendab narratiive, mis inimeste elu selles aegruumis raamistavad. Kohalik kultuurimaastik on kui omalaadne ellujäämise kunstide katel, kus podisevad kogukondadele eluliselt olulised teemad. Nõnda on see ka Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi sündmustega, mis juhatavad huvilise otsesõnu Lõuna-Eesti inimestele oluliste väärtuste keskele, andes Euroopa piiril elavate kogukondade kaasabil Euroopa kultuuripealinnale Tartu 2024 sisuka stardi.

Kogukonnasündmused olidki ühed esimesed, mis 2023. aasta kevadel ja suvel Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmi käima lükkasid. Juba toimund ja ees ootavate sündmuste valik on lai ning kirju nagu Lõuna-Eesti kogukondade tikand, mis ilmestab kohalikku kultuuri- ja pärimusmaastikku igas linnas ja maakonnas, vallas ja külas. „Kuna kogukonnasündmuseid leidub igale maitsele ja kõige erinevamate huvidega inimestele, ning sündmuste korralduse taga seisavad kohalikud aktiivsed eestvedajad ja kogukonnad, võib kindlalt öelda, et kõik meie sündmused on omalaadsed pärlid,“ lisab Tammets.

Kogukondade peidetud pärlid

Ühe pärlina väärib esiletoomist kogukonnalavastus „Leevaku kullakaevur“, mis lõppenud suvel Põlvamaal Leevakul kunagise tellisevabriku juures ilmavalgust nägi. Euroopa pikima, 50 m kõrguse saunakorstna jalamil mängitud suvetükk keskendus toonase kohaliku visionääri Artur Reinomäe otsusele rajada Leevakule kolossaalne tellisevabrik, mille ehitamisest möödus 2023. aastal täpselt 100 aastat.

Kogukonnalavastuses tegid lavastaja Marko Mäesaare juhendamisel professionaalsete näitlejate kõrval kaasa ka harrastajad, Leevaku kogukonna inimesed. Lavastuses, mille õnnestumisse andsid oma panuse ligi 60 kohalikku inimest, mängiti elusaks Leevaku kandi ajalugu, kultuur ja poeetiline külamiljöö. Kultuurielamust täiendasid imeline loodus ja kohalik toit, samuti Räpina valla noorte puhkpilliorkester ja pillimehed.

MTÜ Leevakk juhatuse liige Kairi Kasearu, kelle suvi möödus peamiselt kogukonnalavastuse korraldamise tähe all, loeb ettevõtmise igati kordaläinuks. Koos peaprooviga mängiti etendust kümme korda ja seda tuli vaatama kokku ligi 2300 inimest, mis ületas korraldajate ootused. „Tahtsime kogukonnaga teha midagi uut ja etenduskunstid andsidki teistmoodi võimaluse jutustada Leevaku kandi kohalugu. Õppisime ühiselt, kuidas käib ühe etenduse tegemine, kuid meie suurem eesmärk oli tugevdada kogukonda ja kohaidentiteeti,“ vaatab Kasearu rahulolevalt tagasi kogu protsessile. „Ka kogukonnale avanes siinne ajalugu uuest vaatenurgast. Inimesed sõidavad nüüd Leevaku korstnast mööda ja vaatavad seda uue pilguga.“

Kogukonnalavastuses “Leevaku kullakaevur”, mille õnnestumisse andsid oma panuse ligi 60 kohalikku inimest, mängiti elusaks Leevaku kandi ajalugu, kultuur ja poeetiline külamiljöö  Foto: Terje Atonen

Piiriveere Liidri tegevjuht Endla Mitt peab samuti oluliseks, et Leevaku kogukonnalavastus väljendas väga tabavalt ühe paiga ja sealse kogukonna tegemisi erinevas ajas. Lavastus jutustas tema sõnul universaalse loo ja selle lavale toomise protsess oli oskuslikult läbi mõeldud ning hästi kaasav. „See oli südamega tehtud sellesuvine suursündmus nii kohalikul tasandil kui ka hea näide kaugema kandi kultuurihuvilisele publikule, kuidas Lõuna-Eesti kogukonnad hoiavad oma väärtusi ning loovad ühiselt Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024,“ rõõmustab Mitt.

„Eestimaal on igal külal ja paigal oma lugu. Kõik need lood on vaja üles leida ja edasi kanda, et tugevdada kogukonna identiteeti – äratundmist mineviku, oleviku ja tuleviku vahel,“ on Kairi Kasearu veendunud. Julgustuseks teistele kogukondadele ütleb ta kogukonnalavastuse korraldamisele tuginedes, et sellist asja tasub ette võtta küll, samas rõhutab kõikide kogukonnaliikmete kaasamise tähtsust. „Inimesed koonduvad ühise eesmärgi nimel ja seeläbi on võimalik kogukonda kokku tuua. Kõiki inimesi saab kaasata – tuleb lihtsalt leida igaühele sobiv roll. Nii saab ära kasutada ka kogukonnas peituvad varjatud ressursid.“ Ta lisab, et Leevaku kogukond kordab etendust ka 2024. aasta suvel.

Lõuna-Eesti kogukonnasündmuste valik on lai ja mõeldud väga erinevale publikule. Rohkem infot aadressil www.visitsouthestonia.com/tartu-2024/

Lõuna-Eesti kogukonnaprogramm

Lõuna-Eesti kogukonnaprogramm, mis kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi, kasvas välja 2013. aastal Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide käima lükatud kollaste akende projektist „Elu kahe maailma piiril“. Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi viivad ellu Tartumaa Arendusselts, Valgamaa Partnerluskogu, Võrumaa Partnerluskogu ja Piiriveere Liider ning koostööpartneritena löövad kaasa Tartu, Elva, Võru ja Valga linn. Sündmusi toetatakse LEADER-meetmest ning SA Tartu 2024 poolt Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammile eraldatud eelarvest. Kogukonnaprogrammi tegemistesse on partnerina kaasatud teinegi Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 projekt Tartu Maailmaülikool.

Kogukonnasündmused, mis on osaks Tartu 2024 Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammist: Jõeretkede sari „Avasta Emajõgi!“, Tartumaa toidusündmuste sari „Tirin“, kogukonnalavastus „Leevaku kullakaevur“, „Seto kostipäivä aastaring“, kogukonnafestival „Mina tean, kust tuleb minu toit”, Tartumaa teemapäevad „Päritud ellujäämiskunstid“, Rõuge projekt „Sanna!“, ruumiloomekonverents „Loo või loobu!“, „Taliteed Emajõe-Suursoos“, maaliliste maastike jäädvustamise matkasari Otepääl, „Meelterännak looduses“, I Kodavere laalupido, dokumentaalne osaluslavastus „Ellujäämiskunstid“, Seto tantsupidu „Kad´ah kavvõkõ´“, Navi küla kogukonnafestival, roosifestival Kaagjärvel, Peipsi Toidu Tänav 175 km, Kagu-Eesti inspiratsioonifestival „Loovus loob lootust!“, „Avastamata Antsla aarded – järved“, linnaruumilavastus „Läbi linna: Valga+Valka“.

Loe lähemalt: www.visitsouthestonia.com/tartu-2024/

tartu2024.ee/kogukonnaprogramm

Käesolev materjal valmis projekti "Elu kahe maailma piiril" raames Tartu 2024 Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi tutvustamiseks meie ajakirja ja Lõuna-Eesti LEADER tegevusgruppide koostöös.

Jaga lugu:
Klienditeenindus
KlienditeenindusVana-Lõuna 39/1, 19094 TallinnTel: 667 0099 (tööpäeviti 9–17)
Rain Väät
Rain VäätVastutav väljaandjaTel: 667 0044
Erkki Peetsalu
Erkki PeetsaluPeatoimetajaTel: 501 8100
Margit Raias
Margit RaiasToimetaja-korrektorTel: 504 1108
Sven Puusepp
Sven PuuseppGraafiline disainerTel: 512 3163
Jaanus Sarapuu
Jaanus SarapuuReklaamimüügi projektijuhtTel: 5166 960