Erkki Peetsalu: Kogukondade tarkus

26. juuni 2018, 09:27

Elame kummalisel ajal, äreval ja ebakindlal, põneval ja inspireerival. Ilmaelu arenguid jälgides tekib tunne, et meile tuttava maailma õmblused kärisevad, kõik teada olev justkui rebeneb. Looduse reeglite järgi tähistab iga lõpp millegi uue algust.

Murrangulised muutused meie elukorralduse eri külgedes viitavad, et konkureerimisele ning eraldatusele rajatud eluviis hakkab ammenduma. Mis tuleb senise asemele? Üks võimalus on, et selleks saab koostööle, teadlikkusele ja terviklikkusele tuginev käsitlus elust. Kuidas koos lahendada meie kõigi ees seisvaid väljakutseid 21. sajandil? Valmis lahendusi pole kellelgi, aga mõned vastused on juba olemas. Vähemalt nõnda ütlevad teistmoodi tegutsemisvorme omal nahal proovivad inimgrupid ja kogukonnad.

Sotsiaalne, majanduslik, ökoloogiline ja maailmavaateline aspekt kannavad iga kestliku kogukonna tegevust. Sellisel seisukohal on maailma eri paigus tegutsevad ökokogukonnad, pakkudes sarnast lähenemist – seejuures teaduslikult uuritud kujul – ühiskonnale laiemaks juurutamiseks. Suuremad ökokogukonnad kui ühiskonna minimudelid on juba aastakümneid katsetanud innovaatilisi elamise ja olemise vorme – eksperimentaalselt, mänguliselt, teadvustatult. Ökokogukondi tegutseb nii ürgse looduse keskel kui ka linnakeskkonnas. Paljud neist on keskendunud just äärmusliku urbanismi tasakaalustamisele, juhtides tänase ületarbimisühiskonna liikmete tähelepanu vajadusele arvestada senisest palju enam meie koduplaneedi hea käekäiguga.

100. sünnipäeva tähistav Eesti riik, mis otsib järgmiseks 100 aastaks uut ideed ja juhtmotiivi, võiks näidata maailmale eeskuju. Jätkusuutliku arengu esikohale tõstmiseta ei saa niikuinii läbi enam ükski riik, kuid meie võiksime teistest eristuda – saada suunanäitajaks läbinisti looduslähedase ja kestliku ühiskonnamudeli loomisel. Eesti on väike ja siinne ühiskond hea platvorm laiema muutuse läbiviimiseks nii mõtteviisi kui ka praktilise elukorralduse tasandil. On parim aeg panna kõrvale murenev e-riigi kuvand ja astuda järgmine, teadlik ning jõuline samm kestlikumasse tulevikku.

Juulikuu toob Tallinna külje alla kokku 500 jätkusuutliku eluviisi arvamusliidrit, eksperti ja praktikut üle kogu maailma, ka Eestist. Euroopa Ökokülade võrgustiku rahvusvaheline konverents “Teadlike kogukondade tarkus”, mida korraldavad Eesti Ökokogukondade Ühendus ja Lilleoru kogukond koos vabatahtlikega, võimaldab jagada kogemusi ning õppida teistelt, kuidas elada suuremas tasakaalus iseenda, üksteise ja loodusega.

Kogukondade tarkus on enamikul meist kusagil hingesopis olemas. Kas võtame oma igapäevaelu lähtekohaks senisest suurema kooskõla loodusega ning harmoonilisema arengu, on aga otsustamise küsimus. Kuidas otsustad sina?

Vaata kõiki uudiseid

Toetajad: