Tellimine

Ajakirja National Geographic Eesti annab Eestis välja AS Äripäev. Kõik ajakirja tellimist puudutavad küsimused saate esitada e-postiga tellimine@nationalgeographic.ee või telefonil 6 670 099 (tööpäeviti 9-17).

Ümberadresseerimine ja tühistamine

Tellija võib muuta tellimuse aadressi. Üldjuhul toimub ümberadresseerimine ühe nädala jooksul ja alates ajakirja järgmisena ilmuvast numbrist. Erandina võib ümberadresseerimine olla võimalik alates ajakirja ülejärgmisest numbrist, näiteks juhul kui ümberadresseerimise soov laekub vahetult enne ajakirja järgmise numbri ilmumist.

Tellijal on õigus tähtajaline tellimus igal hetkel tühistada. Selleks peab tellija esitama aadressil tellimiskeskus@aripaev.ee kirjaliku avalduse, milles on märgitud tühistamise põhjus ja pangakonto number, kuhu AS Äripäev saab raha tagastada. Tähtajalise tellimuse tühistamise korral maksab AS Äripäev tellijale tagasi tellimuse maksumuse alates tühistamisest kuni tellimuse lõpuni. E-arve püsimakse lepinguga tellimuse andmete muutmisest teatage samuti klienditeeninduse aadressil tellimiskeskus@aripaev.ee või telefonil 667 00 99.

Tellimine välismaale

Ajakirja National Geographic Eesti tellimusi välismaale vahendab KE Ajakirjanduse OÜ. Nende e-posti aadress on info@ke.ee, kodulehe aadress www.ke.ee. Soovitame välismaale tellimise hinnapäringu esitada eeltoodud e-posti aadressile. Ajakirja kohaletoimetamise kulu sõltub sihtkohast, seetõttu esitab KE Ajakirjanduse OÜ spetsiaalselt Teile mõeldud pakkumise. Üldist välismaale tellimise hinnakirja ei ole.

Probleemide lahendamine

AS Äripäev võtab vastu ja registreerib kõik ajakirja National Geographic Eesti tellija pretensioonid ning lahendab need hiljemalt ühe nädala jooksul. AS Äripäev lahendab probleemi juhul, kui selle põhjustajaks ei ole tellija. Kui probleemi on põhjustanud tellija tegevus või tegevusetus (näiteks ei pääse lehekandja postkasti juurde), peab tellija probleemi põhjused ise kõrvaldama.

Kui tellija ei saa pidevalt või aeg-ajalt ajakirja National Geographic Eesti kätte, aga on täitnud kõik oma kohustused, pikendab AS Äripäev omal kulul tellimust saamata jäänud numbrite võrra. Vajadusel saadetakse tellijale saamata jäänud numbrid järgi.

Ajakirja kojukandega seotud probleemidest või küsimustest andke palun teada e-kirjaga aadressile tellimine@nationalgeographic.ee või telefonil 667 0099 (tööpäeviti 9-17).

Tellimine ja tasumine

Tellija peab tellimuse täitmiseks andma kõik vajalikud andmed. ASil Äripäev on õigus Tellija kontaktandmeid (nimi, aadress, telefon, e-posti aadress) kasutada tulevaste tellimispakkumiste tegemiseks. AS Äripäev kohustub kaitsma tema käes olevaid Tellija andmeid. Kui tellija ja maksja on erinevad, siis peab esitama andmed mõlema kohta.

Kui tellija andmed on vigased või puudulikud, ei saa AS Äripäev tellimust täita.

Tellijal peab olema turvaline, ajakirja National Geographic Eesti mahutav, märgistatud postkast, millele on tagatud ligipääs alates kella viiest hommikul.

Tellija peab tasuma tellimuse eest õigeaegselt ja täielikult.

E-arve püsimaksega tellija pangakontolt võetakse tellija poolt määratud maksepäeval raha üks kord kuus jooksva kuu tellimuse eest.Vormistatud tellimus jõustub hiljemalt 7 tööpäeva jooksul.

Ajakirja National Geographic Eesti tellimise hinna määrab AS Äripäev, teatades hinna võimalikest muudatustest vähemasti 14 päeva enne nende jõustumist.