Erkki Peetsalu: Vene rulett maailma piiril

28. september 2017, 16:33

Ümara koduplaneediga maailmaruumis ringi tiirutades paistab vahel mullegi, et maailm on tegelikult lapik. Eelkõige siis, kui jõuda mõne maailma piirile, millest üle astudes võib alla kukkuda.

Kaug-Põhjas Jamali poolsaarel elavad neenetsid, kellest selles numbris kirjutame, on üks vastupanuvõimelisemaid Arktika põlisrahvaid, aga praegu pannakse nende sitkus uutmoodi proovile. Jamal tähendab kohalikus keeles maailma äärt, paraku ähvardab neenetseid reaalne oht oma maailmast välja kukkuda.

Jamali maagaas on Venemaa energeetikastrateegia nurgakivi ja neenetsite kodukant on ka stardiplatvormiks Gazpromi tulevasele laienemisele Venemaa Arktikasse. Nii nagu Nõukogude ajal kannatasid põlisrahvad progressile jalgu jäädes, kannatavad nad praegugi. Ja isegi kui nende kannatus hakkab katkema, seisavad nad silmitsi olukorraga, kus nende enda soov ja vaba tahe ei maksa muu maailma jaoks midagi. Mäng, mida elu ja ilm neenetsitega mängivad, kannab nime „Vene rulett maailma piiril“ …

Seistes sundvaliku ees – kas kohanduda muutuvate oludega ja edasi kannatada või lõpetada traditsiooniline eluviis ja sulanduda „vennasrahvaste sõbralikku perre“ – jääb peale ellujäämisinstinkt. Pole vahet, kumma tee neenetsid valivad, ühe elujõulise põlisrahva loomupärase eluviisi hääbumisele näivad suunavat mõlemad pealesunnitud valikud. Lähemas ajaperspektiivis saavad neenetsid siiski hakkama: neil on ühtehoidev kogukond ja tugev side loodusega, samuti head oskused ekstreemsetes oludes toimetulekuks.

Globaliseeruva maailma arenguid on tavainimesel raske hoomata ja suunata. Just seepärast muutuvad kohalikul tasandil üha olulisemaks jätkusuutlikud kogukonnad, head algatused ja toimivad koostöövõrgustikud, mis hakkavad määrama paikkonna elujõulisust. Meie ajakiri jätkab pikaajalist koostööprojekti „Elu kahe maailma piiril“, et koos kohalike Leader tegevusgruppidega aidata kaasa elu edenemisele Lõuna-Eestis, kahe maailma piiril. Selle ühise ettevõtmise raames avaldame ka sissevaateid lõunaeestlaste ellu ja mõttemaailma.

Piire, millest üle astudes võib maailma äärelt alla kukkuda, on palju – nii meie ümber kui
ka sees. Nagu neenetsid, peame meiegi ise endalt küsima: kuidas muutuvas maailmas iseendaks jääda?

Vaata kõiki uudiseid

Toetajad:

Telli ajakiri

Telli National Geographic
National Geographic on maailma suurim populaarteaduslik ajakiri.
Ajakiri ilmub ühe korra kuus, iga kuu alguses.
Hind: e-arve püsimaksega 6,95 €, aastaks 79 €
Telli Ajakiri